Menu
fa-facebook-official

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) αποτελούν μια σημαντική κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας. Η αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι ένας τομέας με τον οποίο ασχολείται το γραφείο μας τα τελευταία είκοσι χρόνια παρακολουθώντας συνεχώς τις αλλαγές και τις τροποποιήσεις στην σχετική νομοθεσία.

Η διαδικασία της αδειοδότησης χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την προέγκριση ίδρυσης του καταστήματος και αποφασίζεται από την Δημοτική Κοινότητα της περιοχής στην οποία ανήκει. Τα δικαιολογητικά για αυτή την φάση είναι τα εξής:

• Αίτηση του ενδιαφερομένου (παρέχεται από την Υπηρεσία την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών)
• Βεβαίωση περί μη ύπαρξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφελών προς τον Δήμο (παρέχεται από το Γραφείο Εσόδων την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών)
• Βεβαίωση χρήσεων γης και διάγραμμα κάλυψης
• Υπεύθυνη Δήλωση* διαχειριστή ή ιδιοκτήτη
• Υπεύθυνη Δήλωση* εκμεταλλευτή για τα προσφερόμενα είδη
• Υπεύθυνη Δήλωση* εκμεταλλευτή για αποστάσεις από σχολεία, ναούς κ.α.
• Σύμφωνη γνώμη Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ή Κλασσικών Αρχαιοτήτων ή Νεωτέρων Μνημείων

*Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.

Το δεύτερο στάδιο αφορά την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που χορηγείται από το αρμόδιο τμήμα Κ.Υ.Ε. του οικείου δήμου. Τα δικαιολογητικά για αυτή την φάση είναι τα εξής:

• Παράβολο 185 € (πληρώνεται στο Ταμείο την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών)
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του υγειονομικού υπεύθυνου
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κατατεθειμένου στη Δ.Ο.Υ. συμφωνητικού μίσθωσης
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος από τη Δ.Ο.Υ.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας
• Υπεύθυνη Δήλωση περί μη καταδίκης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση σχεδιαγραμμάτων σύμφωνα και με τις υγειονομικές απαιτήσεις, την εκπόνηση διαγράμματος ροής εργασιών όπως απαιτείται από την υγειονομική διάταξη, την προετοιμασία του φακέλου με όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις (μελέτη πυροπροστασίας και πιστοποιητικό), την απαιτούμενη μελέτη ηχομόνωσης καθώς και την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την σωστή λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Παράλληλα, μπορεί να κατατεθεί φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τόσο για την άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων που είναι απαραίτητη στα Κ.Υ.Ε., όσο και για την άδεια χρήσης πεζοδρομίου για τα Κ.Υ.Ε. που επιθυμούν να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα σε υπαίθριο δημοτικό χώρο.