Menu
fa-facebook-official

Λοιπές Υπηρεσίες - Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου

ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (Υ.Δ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει να επισκεφθεί τον χώρο σας και να διεξάγει τις απαιτούμενες μετρήσεις που γίνονται με πιστοποιημένα πολυόργανα, καθώς και όλη την διαδικασία που απαιτείται μέχρι την τελική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην ΔΕΗ. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν.4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια σε κατοικίες, ενώ στους επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια.

Βάσει της υπ’ αριθ.: Φ50/οικ.11784/742 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ 1809 Β’/11-08/2011) από την 1η Νοεμβρίου 2011 και μετά είναι υποχρεωτική η έκδοση μόνο των νέων εντύπων Υ.Δ.Ε.

Η νέα Υ.Δ.Ε αποτελείται από τα εξής έγγραφα:
Ι) Το βασικό έντυπο.
ΙΙ) Το πρωτόκολλο ελέγχου. α) Κατά πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ HD384 και β) κατά Κ.Ε.Η.Ε.
ΙΙΙ) Την έκθεση παράδοσης.
ΙV) Τα σχέδια (Αναλυτικό μονογραμμικό και μονογραμμικό πίνακα).

Η νέα ΥΔΕ ζητείται από την ΔΕΗ για τους παρακάτω λόγους:
1. Για ηλεκτροδότηση εργοταξιακής παροχής. (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ).
2. Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη, για να διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 αλλά και της ισχύουσας Νομοθεσίας. (ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ).
3. Μετά από την αποπεράτωση των σχετικών εργασιών και πριν να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση ή το τροποποιημένο τμήμα της εγκατάστασης.
4. Μετά τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο νόμος έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μειωθεί ο παρεχόμενος βαθμός ασφάλειας της εγκατάστασης εξαιτίας φθοράς ή βλάβης ή γενικά αλλοίωσης του ηλεκτρολογικού υλικού από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον αυτό συμβαίνει, ο εντοπισμός των απαιτούμενων διορθώσεων.